Elan podporuje iniciativu White Peaks a jejich kampaň: „Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“

V rámci speciální ekologické kampaně „Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“ spojil Elan své síly se Slovinským olympijským výborem, značkou Laško a dalšími partnery, kteří se zavázali podniknout malé kroky k zásadní změně životního prostředí. Skupina Elan se stala partnerem v tomto projektu, který má za cíl zvýšit povědomí o klimatických změnách a rostoucích teplotách na ubývajících alpských ledovcích. Projektu se zúčastní 10 diplomatických, nevládních a komerčních partnerů. Podle výzkumné sekce projektu, kterou vede Geografický Institut Antona Melika, se slovinský, nejvýše položený ledovec zmenšil od roku 1946 kvůli klimatickým změnám třicetkrát. Mag. Miha Pavšek, vedoucí výzkumné skupiny GIAM, doplnil, že podle dat Evropské agentury pro životní prostředí zmizí 84 % všech evropských ledovců do roku 2100. Po 20 000 letech je takTriglavský ledovec na pokraji zmizení a ohřívání atmosféry ohrožuje budoucnost zim a zimních sportů.„Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“ začala před Vánocemi. V pátek, 17. prosince 2021 se vydali v hybridním voze směrem k místu konání XVII. zimních olympijských her na 13 000 km dlouhou cestu automobilový novinář a vlogger Ciril Komotar a jeho doprovod. S sebou vezou i kus ledu z Triglavského ledovce. Vzorek ledovce Triglav nese přezdívku Toli (Triglavský olympijský legendární led). Jejich cesta trvající přes měsíc a půl povede přes deset zemí a deset olympijských hlavních měst, při kterých se bude upozorňovat na důležitost ledovců pro klima a budoucnost zimních sportů.  

Elan se projektu zúčastní jako komunikační partner a poskytne speciální edici lyží Elan Voyager, prvních skládacích lyží. Tento mimořádný technologický počin lyžařského průmyslu a pýcha vývojového týmu Elan pocestuje spolu s kusem ledovce z Begunje do Pekingu. Na lyže byl použitý materiál pocházející z blízkých regionů a jedná se tak o jedny z nejvíce ekologicky udržitelných lyží na světě. Speciální sadu lyží Elan sveze cestou Ciril také po svazích evropských olympijských měst a také po několika velmi speciálních udržitelných sjezdovkách. Jednou z nich je umělá, městská sjezdovka na střeše elektrárny CopenHill v Kodani, kam Ciril dorazí ještě před Vánocemi. Zatímco zastávky v Lillehammeru, Oslu a Turíně nám budou připomínat historická vítězství našich sportovců, udržitelná města na cestě podtrhují výzvy, kterým naše společnost bude čelit v budoucnu.Na podporu projektu ponesou lyže v kufru auta Cirila Komotara symboly ekologické kampaně White Peaks. Na lyžích je také nápis „Pravděpodobně nejzelenější lyže na světě“. Toto prohlášení ilustruje širokou škálu společensky odpovědných aktivit, které ztělesňují hodnoty značky Elan v současnosti i budoucnosti. Inovativní design lyží, který posunul průmyslové standardy v používání a přepravě lyží, bude hrát významnou roli při cestě do Pekingu. Složené lyže nepotřebují střešní nosič, takže snižují odolnost vozidla proti větru a snižují spotřebu paliva o 15-20 procent. Během 13 000 kilometrů cesty lyže Voyager výrazně přispějí ke snížení uhlíkové stopy „Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“.

Na cestě z Triglavu do Pekingu budou partneři projektu hledat synergie a oslovovat co nejvíce lidí. Prostřednictvím stránek ledenik.olympic.si má široká veřejnost přístup k pečlivě vybranému obsahu, který nabízí praktické příklady pomáhající jednotlivcům snížit jejich uhlíkovou stopu a emise skleníkových plynů.Olympijské kroky představují drobné úpravy a změny ve způsobu života každého jednotlivce, které mohou být zásadní změnou ohleduplnou k životnímu prostředí, když se rozšíří do společnosti jako celku. Během následujících měsíců budou na webových stránkách ledenik.olympic.si přibývat kroky, stejně jako ujeté kilometry na cestě do Pekingu. Celkový součet emisí bude vypočítán na konci projektu za pomoci odborníků z Centra energetické účinnosti Ústavu Jozefa Štefana. Aby se emise nějakým způsobem vykompenzovaly, Elan a ostatní partneři projektu vysadí dostatečné množství stromů, aby byla iniciativa White Peaks nejen uhlíkově neutrální, ale byla také šetrná k životnímu prostředí.

Melanja Korošec, Global Brand Director ve společnosti Elan: „Péče o prostředí, ve kterém jako společnost trávíme čas a užíváme si ho, je nedílnou součástí ducha společnosti Elan a způsobu, jakým k věcem přistupujeme. Jako přední světová lyžařská značka jsme neoddělitelně spjati s bílými štíty kolem nás a snažíme se projevovat úctu k tomuto mimořádnému prostředí způsobem, jakým vyrábíme naše produkty a jak o nich komunikujeme. Ve společnosti Elan hrdě označujeme naše lyže „100% ručně vyrobeno ve slovinských Alpách“. Když k tomu přidáme náš vlastní vývoj inovativních systémů a udržitelnou výrobu surovin v našem bezprostředním okolí, stáváme se vzorem pro průmysl, ve kterém chceme mít konkurenční výhodu v oblasti ochrany životního prostředí.“

Jak „Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“, tak iniciativa White Peaks se konají během zvláštního období pro Elan. Po nepředvídatelných zimních sezónách v sevření globální pandemie se společnost posunula k oceněním a uznání, které získal Voyager, a udělala velké kroky na zelené cestě k udržitelnosti. Po 75 letech existence zůstávají inovace základním kamenem růstu společnosti, a to jak z hlediska vývoje, tak výroby a celkového provozu.

Leon Korošec, ředitel divize zimních sportů o dalším vývoji: „Víme, že jako společnost čelíme skutečně velké výzvě v podobě změn životního prostředí, ale jako společnost se sportovním duchem, oddaností inovacím a závodním rodokmenem se nemůžeme spokojit s ničím menším než s vítězstvím. Elan již nyní může hrdě prohlásit, že 99 % surovin používaných pro naše lyže pochází z Evropy a že výrobní proces je již částečně poháněn obnovitelnými zdroji. Prostřednictvím inovativních obchodních praktik i dále usilujeme o snižování dopadu na životní prostředí. Investovali jsme do výstavby solární elektrárny, protože pevně věříme, že společnost se zelenými hodnotami musí jít příkladem a začít u sebe. Péče o životní prostředí je jedním ze tří pilířů naší budoucnosti, spolu s péčí o naše zaměstnance a místní komunitu a s rozvojem a zavedením udržitelného cirkulárního obchodního modelu.“

S výstavbou solární elektrárny Elan začne sama divize Elan Composites, která vyrábí vysoce kvalitní, inovativní a komplexní kompozity pro generátory větrných elektráren. Veškerá vyrobená energie bude plně využita firmou Elan a nebude zatěžovat distribuční síť. Vlastní výrobou elektřiny pomocí slunce naše firma ušetří až 498 tun CO2 ročně, což je množství, které by k úplné absorpci vyžadovalo 15 000 stromů.

ELAN. BEGUNJE NA GORENJSKEMWhite Peaks představuje partnerství veřejných a soukromých společností iniciované v roce 2021 Pivovarem Laško jako jedna z ekologicky zaměřených aktivit značky Laško. Ve spolupráci s Geografickým institutem Antona Melika v rámci Slovinské akademie věd a umění, Národním parkem Triglav, Slovinskou turistickou organizací, Slovinským alpským muzeem a přidruženými partnery značka pracuje na zvyšování povědomí o šetrném managementu horských biotopů.

Kampaň „Mise: Triglavský ledovec do Pekingu“ je komunikační akce organizovaná svazem Pivovarna Laško Union a Slovinským olympijským výborem za podpory společností Elan a AMZS, zástupců veřejných institucí a slovinské a zahraniční diplomatické komunity s cílem zvýšit povědomí o důležitosti ledovců pro budoucnost zimních sportů na jedinečné cestě z ledovce Triglav do Pekingu.

Kampaň bude ukončena koncem března 2022 a bude zakončena procesem sekvestrace uhlíku (přeměny oxidu uhličitého na stabilní uhlík) v podobě výsadby stromů za asistence všech zúčastněných partnerů za účelem kompenzace jejich emisí. Kampaň je podporována prezidentem Republiky Slovinsko Borutem Pahorem a Albertem II., monackým knížetem. Sportovní ambasadorkou projektu je Dr. Franci Petek.