Lidé v Elanu jsou skvělí

Rozhovor s Jeffrey Tirmanem, CEO firmy KJK Sports.

Jeffrey Tirman je ředitelem Elanu od ledna 2016. Slovinská firma Elan se stala součástí KJK Sports v loňském roce.

Je to již několik let od té doby, co jste dorazil do Elanu. Jak byste zhodnotil tuto zkušenost? 

Velmi dobře. Elan je tradičně společnost plná skvělých lidí a inovativních produktů. Její historické problémy pramení ze systematických chyb managementu na korporátní úrovni v době, kdy firmu vlastnil stát a měla neprofesionální vedení.

A co Slovinsko jako země. Naplnila vaše očekávání týkající se sportovních aktivit? Bylo mi řečeno, že jste lyžařský nadšenec a vášnivý biker?

Slovinsko je fantastické místo pro práci. Jsem velmi šťastný, že můžu pracovat v tak překrásném prostředí, které nabízí tolik aktivit po celý rok. Největším problémem není nedostatek sportovních akcí, ale málo času.

Považujete se spíše za zimní nebo letní typ?

Oboje. Jsem šťastný, že žiju.

Všechny údaje ukazují, že po vašem příjezdu do firmy se v podstatě všechny křivky a ukazatele otočily směrem vzhůru. Jaké tajemství stojí za tímto úspěchem?

Být obklopen skvělým týmem lidí v Elanu. Ti všichni na tom mají zásluhu.

Pokud se nemýlím, zvýšil se také počet zaměstnanců, což má opravdu velký přínos pro místní lidi?

Správně. Zvedli jsme počet o 30 %, ale tak, jak to u výrobních podniků bývá, ta čísla kolísají, ale stále je držíme někde kolem tohoto údaje.

Jak jste spokojený s pozicí na trhu od doby, kdy existuje motto Always Good Times?

Je to skvělé. Oslovujeme 99 % lidí na lyžích.

Jakou roli v tom hrají neustálá vylepšování a inovace?

Jak jste již řekl, tak nepřetržitou. Nikdo nemůže usnout na vavřínech z dob minulých, musíte jít pořád dopředu.

Noví vlastníci (KJK) byli zjevně velmi spokojení a překvapení výsledky, kterých jste dosáhl během vašeho působení v Elanu. Pod novým majitelem budete mít na starosti větší skupinu výrobců sportovního zboží. Jaká výzva to pro vás je?

Zatímco jsem zůstal CEO v Elanu, byl jsem zároveň pověřen pozicí ředitele i v KJK Sports, který je holdingovou společností pro všechny investice KJK v oblasti sportovního zboží. V roce 2020 dosáhne skupina tržeb přibližně 300 milionů eur s 3000 zaměstnanci. Výzev je mnoho, ale hlavní je se ujistit, že máme dohromady skvělý tým. KJK Sports pokrývá všechny sezóny a zaměřuje se na aktivní outdoorový životní styl.

Elan je nyní součástí větší skupiny sportovních značek. Jaký vliv to bude mít na strategii značky a její fungování?

Protože se to týká individuální strategie značky Elan i dalších značek a jejich individuálních strategií v rámci skupiny KJK, nepředpokládám v důsledku začlenění Elanu do větší skupiny žádné změny. Co se týká fungování, samozřejmě jsme našli synergie napříč skupinou, které plánujeme využít.

Můžeme očekávat nějaké nové formáty spolupráce v rámci skupiny?

Ano, ale ještě o nich nyní nemůžu mluvit.

KJK vlastní také značky z oblasti vodních sportů. Zvažuje Elan vstup na tento trh s nějakými úplně novými výrobky?

V současné době ne.