UDRŽITELNOST VE FIRMĚ ELAN

V Elanu není inspirace udržitelným a aktivním životním stylem pouhou strategickou směrnicí, je to obchodní filozofie zakořeněná ve vývoji společnosti již od roku 1945. Naše velmi bohatá historie vývoje a výroby se zakládá na neustálých inovacích. S každou novou generací výrobků se firma snaží zároveň o zlepšení v oblasti udržitelnosti svých produktů.

Tentokrát se Elan zavázal k péči o část místního lesa v Poljče, kde vysázel 1 000 stromů. „Jsem opravdu šťastný a pyšný, že jsme spolu s mnoha z našich zaměstnanců vysázeli tisíc stromů v našem okolí. Důležité je, že se o ně v příštích pěti letech budeme také starat, říká Leon Korošec, viceprezident skupiny Elan a ředitel zimní divize Elan.Elan je kontinuálně zapojený do aktivit na ochranu životního prostředí a uvědomuje si potřebu udržitelného provozu. Letos začala stavba solární elektrárny, která bude uvedena do provozu ve druhém pololetí tohoto roku. Ve snaze zlepšit udržitelnost svých provozů Elan prezentuje své kroky k udržitelnému podnikání také prostřednictvím samostatného komunikačního portálu s názvem Sustainable by nature.

MÍSTNÍ ZNALOSTI, REGIONÁLNÍ ZDROJE, GLOBÁLNÍ PŘÍKLAD

Slib Elanu ohledně udržitelnosti začíná základní surovinou - materiálem potřebným na výrobu lyží podle standardů nejnáročnějších lyžařů, aniž bychom omezili svůj závazek vůči životnímu prostředí.


1% zbytek světa| 13 % zbytek Evropy | 68 % do vzdálenosti 400 km od Begunje | 18 % Slovinsko

99 % surového materiálu pro naše lyže pochází z Evropské unie, téměř 70 % z tohoto množství ze vzdálenosti do 400 km od naší továrny. Díky tomu zajišťujeme krátký dopravní řetězec našich surovin a přispíváme tak ke snížení uhlíkové stopy firmy. Dříve Elan používal na výrobu lyží pouze dřevo z místních lesů, dnes, jako mezinárodní výrobce, firma stále vyrábí své lyže z udržitelných zdrojů dřeva s kontrolovaným původem a sledovatelností.