elan-zelena-energie-clanek-02.jpg

Prémiové výrobky pro zdravý a aktivní životní styl

V Elanu navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme prémiové výrobky pro zdravý a aktivní životní styl. Když pracujeme na vývoji nových a inovativních produktů, je otázka na spotřebu energie pravidelnou součástí diskusí. Pro ty z nás, kteří dáváme obrysy trendům průmyslové výroby, je výběr zdroje energie důležitým strategickým kritériem. Cesta Elanu k budoucím vítězstvím bude napájena exkluzivně z obnovitelných zdrojů a část naší elektrické energie získáme z důležité akvizice – naší vlastní solární elektrárny, která začala produkovat první kilowatthodiny v nedávných dnech.

Rok 2022 je tedy pro Elan přelomovým rokem. Nejen, že jsme úspěšně přešli na 100% obnovitelnou energii, ale přidali jsme ještě další milník: částečnou energetickou soběstačnost.

ZÁŘIVÁ BUDOUCNOST BEZ EMISÍ

Solární energie je nejrychleji rostoucím segmentem udržitelné výroby elektrické energie otevírající dveře k nízkoemisní ekonomice s průlomovými technologiemi, skvělou cenovou konkurenceschopností a novým, efektivním byznysovým modelům. Pro společnost Elan, pro kterou je zvyšování energetické efektivnosti a snižování emisí skleníkových plynů hlavní součástí jejího podnikání, bylo zřízení solární elektrárny na svých budovách logickým a strategickým krokem. Solární elektrárna pokryje průměrně 12 % roční spotřeby firmy a pomůže snížit emise CO2 o téměř 498,2 tun.

Přechod k udržitelné energii ovlivňuje rychlé a efektivní tempo v ekonomice a společnosti, protože tradiční závislost na fosilních palivech a souvisejících skleníkových plynech má obrovský dopad na další stavební kameny společenského blahobytu. Elan tak znovu potvrzuje svůj závazek a nadále jde příkladem ve svém průmyslovém odvětví a regionu. Nezávislost na fosilních palivech spolu s novou solární elektrárnou zajistí snížení uhlíku tak silné, jako poskytne za rok 15 000 stromů.

NOVÁ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA ELAN PŘEHLEDNĚ:

  • celkový jmenovitý výkon: 1 MW - dostačující pro zásobování 160 domácností
  • roční produkce elektrické energie: 1 060 MWh
  • celkový počet instalovaných panelů: 2 500
  • celková plocha: 5 000 m²
elan-zelena-energie-clanek-03.jpg

ZNALOST REGIONU A ZÍSKÁVÁNÍ MÍSTNÍCH SUROVIN JE NYNÍ DOPLNĚNO VLASTNÍ ENERGIÍ

V posledních letech jsme dosáhli velkého úspěchu při posilování našeho závazku “Ručně vyrobeno ve slovinských Alpách” optimalizací získávání našich surovin, díky které pochází 99 % surového materiálu z Evropské Unie. Prohloubili jsme naši regionální spolupráci a zapojení do okolních komunit účastí na několika projektech, například při obnově lesů v regionu Gorenjska, ze kterých budeme získávat dřevo pro naši výrobu v budoucích letech. Považujeme za velký úspěch, že jsme dokázali do řetězce udržitelných změn přidat i dodávky energie. Další důkaz pro to, že udržitelnost je opravdu DNA Elanu.

ZÁRUKA STABILITY PŘI ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

O zřízení elektrické elektrárny se postarala mezinárodní společnost Interenergo poskytující konzultace, systémová řešení a servisní služby u obnovitelných zdrojů energie v rámci skupiny KI Kelag Group. Model partnerství počítá s dlouhodobou spoluprací obou společností, přičemž Interenergo se stará o instalaci, údržbu a konkurenceschopné dodávky energie z obnovitelných zdrojů, zatímco Elan na konci investičního období získá elektrárnu do trvalého vlastnictví, aby dále snižoval své náklady na elektřinu. Dlouhodobý účet za elektřinu bude nižší, takže provoz společnosti bude úspornější a udržitelnější a zároveň bude umožněno přerozdělit zdroje na investice, které posílí pokračující vývoj inovativních produktů společnosti a rozvoj podnikání.