Elan, Powered by Nature

Firma Elan, která již téměř 80 let vyrábí lyže ve slovinských Alpách, pokračuje ve svých investicích do udržitelného rozvoje, jako je rozšíření počtu solárních panelů a instalace nového zařízení na spalování dřevní biomasy.

Udržitelnost je hodnota, která je hluboce zakořeněna v DNA společnosti, organizační kultuře a vývoji značky Elan. K dnešnímu dni je jediným světovým výrobcem lyží, který navrhuje, konstruuje, testuje a ručně vyrábí produkty v moderní továrně jen na jednom místě. Plně vertikální výroba na jednom místě umožňuje efektivní výrobní procesy a předávání znalostí napříč několika generacemi.

Rozšíření solární elektrárny a instalace nové kotelny doplňují nedávné investice do modernizace závodu v Begunje, kde se moderní robotika a digitalizace prolínají s kvalifikovanou ruční prací zaměstnanců společnosti Elan, což zlepšuje pracovní podmínky a zajišťuje kvalitu výroby.Elektrická energie používaná v továrně společnosti Elan pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Podíl nakupované energie se s rozšiřováním solární elektrárny neustále snižuje. V roce 2022 společnost Elan instalovala 2 500 solárních panelů, čímž vytvořila vlastní solární elektrárnu a snížila závislost na nakupované elektřině. V roce 2023 je instalováno dalších 4 500 solárních panelů, které pokrývají celkem 14 000 m2 po celé střeše továrny, čímž se dále zvyšuje soběstačnost v elektřině získané v přírodě a v budoucích letech pokryje 32 % potřeby elektřiny společnosti Elan.

Nová kotelna na biomasu nahradila starý neefektivní systém a bude zajišťovat 30 % celkové potřeby tepla, čímž přispěje k plnění cílů v oblasti snižování emisí. Biomasa je udržitelnou alternativou k fosilním palivům, pochází z obnovitelných zdrojů, produkuje méně emisí a snižuje množství likvidovaného odpadu. Nový kotel společnosti Elan spaluje dřevní štěpku a dřevní prach, odpadní produkty výrobního procesu.

"Jako přední světový výrobce lyží jsme součástí odvětví, které si důkladně uvědomuje důležitost péče o přírodní prostředí. Proto jsme si zvolili udržitelnost jako základní kámen našeho podnikatelského étosu. Naše úsilí o udržitelnost nás nejen udržuje v souladu s nejvyššími standardy, ale také nám otevírá dveře k novým strategickým směrům a inovacím, z nichž některé budou s velkou pravděpodobností určovat budoucnost našeho podnikání v příštím desetiletí," řekl Leon Korošec, ředitel divize zimních sportů a viceprezident skupiny Elan.

Udržitelnost z podstaty utváří budoucnost a etiku podnikání společnosti Elan a ovlivňuje výrobní postupy společnosti tím, že striktně dodržuje odpovědné získávání zdrojů, spotřebu zdrojů, emise a nakládání s odpady. Například v roce 2022 až 86 % všech materiálů použitých při výrobě lyží Elan pochází od důvěryhodných partnerů působících v okruhu do 400 km od továrny v Begunje.Společnost Elan je členem sítě FESI WSN (Federation of European Sporting Goods Industry Winter Sports Sustainability Network), která aktivně působí napříč lyžařským průmyslem prostřednictvím výměny informací a případů dobré praxe se společným cílem snížit dopad průmyslu výroby zimního sortimentu na životní prostředí a rozvíjet udržitelný hodnotový řetězec. Společnost Elan působí v souladu se všemi platnými právními předpisy, včetně právních předpisů v oblasti životního prostředí a dodržování environmentálních norem, a podporuje plnění cílů udržitelného rozvoje OSN pro rok 2015.

V roce 2023 dosáhly divize zimních sportů a kompozitů mezinárodní normy ISO 14001:2015 pro své systémy environmentálního řízení, což zlepšuje environmentální výkonnost organizace. Dřevo, které je ústřední složkou lyží Elan, pochází ze 100 % od důvěryhodných dodavatelů s kontrolovanou těžbou, zaručenou opětovnou výsadbou a pečlivými postupy při získávání surovin. V posledních jedenácti letech se společnost Elan stala prvním výrobcem lyží, který začal používat průmyslový digitální tisk, proces bez obsahu těkavých organických látek s UV-tvrditelnými barvami, instaloval LED osvětlení v celém továrním komplexu, zavedl technologii prepregů, kdy jsou materiály předem impregnovány epoxidovou pryskyřicí pro čistší a bezprašné pracovní prostředí, a získal certifikát Green Star jako "Odhodlaný vyzyvatel" a poté jako "Zelený lídr" za silné zakotvení udržitelnosti ve své obchodní strategii.

Další informace naleznete na: elanskis.com/sustainability

Video z továrny Elan můžete zhlédnout zde.