Udržitelné postupy společnosti Elan byly oceněné certifikátem Green Star

Udržitelné postupy společnosti Elan byly oceněné certifikátem Green Star

Společnost Elan získala prestižní certifikát Green Star za své inovativní udržitelné obchodní postupy a získala tak titul "Green Leader" za udržitelný provoz a opatření na ochranu klimatu ve Slovinsku. Držitelé certifikátu Green Star jsou lídři budoucnosti, kteří usilují o nejvyšší standardy při zavádění udržitelných zásad ESG a opatření v oblasti klimatu do svého podnikání.Po mnoha úspěšně provedených krocích své strategie udržitelnosti získala společnost Elan v rámci hodnocení Green Star další hvězdičku a prestižní titul "Green Leader". Nejdůležitějšími aktivitami, které přispěly ke zvýšení počtu bodů, byly aktualizovaná strategie udržitelnosti, výpočet a validace emisí uhlíku v rozsahu 1 a 2 a výrazné snížení uhlíkové stopy společnosti přechodem na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Získání certifikátu Green Star je ukázkou úspěchu společnosti Elan v neustálém zlepšování obchodních postupů, které mají dopad na klima, životní prostředí a společnost. Elan se tak připojuje k řadě slovinských společností, které jsou lídry budoucnosti a ambiciózně kráčejí vstříc ekonomickým cílům přechodu k zelené ekonomice.

Anita Jerala Petermanová, vedoucí oddělení nákupu a specialistka na udržitelný rozvoj v divizi zimních sportů společnosti Elan, uvedla: "Společnost Elan se snaží o dosažení těchto cílů. Další hvězdička, kterou jsme získali, je výsledkem tvrdé práce všech zaměstnanců společnosti Elan a jsem ráda, že náš pokrok byl uznán a oceněn titulem "Green Leader". Před námi je ještě mnoho výzev a já věřím, že je společně překonáme. Rozhodli jsme se jít cestou udržitelnosti společně a nejdůležitější ze všeho je naše víra ve změnu. Ta je klíčem k našemu úspěchu."

Od loňského roku společnost Elan úspěšně nainstalovala 7 000 solárních panelů. Celková plocha střechy pokrytá solárními panely v současné době činí 15 000 m2. Díky roční úspoře energie ve výši 2 884 MWh společnost Elan výrazně snížila svou závislost na nakupované elektřině a v současné době pokrývá až 32 % svých vlastních potřeb. Dalším významným krokem na cestě k udržitelnosti je nedávná investice do kotelny na biomasu, což je udržitelná alternativa fosilních paliv pocházející z obnovitelných zdrojů, která snižuje emise i likvidaci odpadu. Moderní kotelna se stará o veškerou potřebu tepla a teplé vody pro celý závod Begunje.

Leon Korošec, ředitel divize zimních sportů a viceprezident skupiny Elan: "Jsme rádi, že naše úsilí o udržitelnější provoz bylo oceněno a že jsme mohli přidat další hvězdičku k našemu certifikátu Green Star. Vnímáme to jako potvrzení toho, že úspěšně navazujeme na naše udržitelné postupy a prokazujeme náš dlouhodobý závazek k udržitelnému provozu. Jako přední světový výrobce lyží jsme součástí odvětví, které si důkladně uvědomuje důležitost péče o životní prostředí. Proto jsme si udržitelnost zvolili jako základní kámen našeho podnikatelského étosu. Naše úsilí o udržitelnost nás nejen udržuje v souladu s nejvyššími standardy, ale také nám otevírá dveře k novým strategickým směrům a inovacím. Titul "Green Leader" je pro nás především motivací k tomu, abychom pokračovali na cestě k udržitelné budoucnosti a posílili roli společnosti Elan jako lídra v oblasti udržitelného podnikání." 

Mezi klíčové projekty v oblasti udržitelnosti v nadcházejícím roce patří validace uhlíkové stopy v rozsahu 3 a vypracování zprávy o udržitelnosti v souladu se směrnicemi EU.